Dersom det var kommunevalg i dag tyder mye på at KrF ville ha vært ute av lokalpolitikken.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som om ikke KrF har nok å stri med på landsbasis, kan de nå også få sitt å stri med i lokalpolitikken her i Nittedal. Dersom dette skjer, vil det være en liten sensasjon. KrF har sittet sammenhengende i kommunestyret fra 1975. Stort sett har de vært representert med en representant, med unntak av perioden 1999-2003 hvor de hadde to representanter i kommunestyret. Men det er små marginer det er snakk om for partiet. Bakgrunnsmateriale viser at det bare en noen få stemmer til som trengs for at de beholder sitt ene mandat i kommunestyret.
Også Venstre ser ut til å miste ett mandat, mens SP, Høyre og Frp vinner hvert sitt mandat.

Usikkert for Thorkildsen
Selv om AP kan notere fremgang i forhold til siste måling, ligger de an til å miste 2 representanter i forhold til valget i 2015. Dette kombinert med at samarbeidspartner KrF ser ut til å ryke ut, gjør at det nok kan bli neglebiting for nåværende ordfører Hilde Thorkildsen på valgnatten. Slik det ser ut ut i fra denne målingen, ligger den nåværende flertallskonstellasjonen AP/SV/V/SP/KrF ut til å få 13 representanter. De to opposisjonspartiene Høyre og Frp ligger an til å få 14 representanter. Det betyr at at Rødt og MDG, som til sammen ligger an til å få to representanter, kan bli gjenstand for intens dyrking etter valget. Ingen av de to konstellasjonene, slik det nå ser ut, ligger an til å kunne få flertall uten å ha med seg både Rødt og MDG (den nåværende flertallskonstellasjonen) eller ett av de to partiene (H/Frp) for å få flertall for sin ordførerkandidat. Så får man se hvilken av de to konstellasjonene som er flinkest i kunsten å dyrke andre politiske partier.

Kan bli spennende i kommunestyret
Uansett hvilken konstellasjon som lykkes i å vinne ordførervalget, kan det gå mot mer spennende kommunestyremøter enn det har vært i nåværende periode.
Slik det har vært i den perioden vi nå er inne i, har de flertallskonstellasjonen stort sett stemt samlet for eller mot forslag. Man kan selvsagt spekulere om i hvilken grad dette skyldes press fra AP. Men uansett, har debattene vært forutsigelige og drepende kjedelig. Skulle resultatet av høstens valg derimot bli noe i nærheten av målingen som er lafgt frem, kan debattene derimot bli langt mer spennende. Kanskje vil vi oppleve at saker ikke er avgjort før avstemmingen? At de ikke blir avgjort av snakk på bakrommet eller i lukkede partimøter, men blir avgjort i åpne debatter?

Rødt fortsatt inne
Selv om Rødt har hatt en tilbakegang etter de rekordhøye tallene på augustmålingen, viser også denne målingen at partiet har store muligheter for å bli representert i kommunestyret. Det vil i så fall være første gang i partiets historie at de blir representert i styre og stell her i bygda.

Om målingen
Målingen er tatt opp av Norstat for Aftenposten og NRK samtidig med instituttets ordinære stortingsvalgmåling i perioden 2. til 7. januar 2019. 708 personer er spurt om hva de ville stemt hvis det var kommunevalg i dag. Svarene er deretter brutt ned på den enkelte kommune etter bestemte forutsetninger. Slik sett vil metoden være bedre til å måle tendenser enn nøyaktige resultater.

Her er tallene

   Jan 2019  Mandater  Aug 2018  Apr 2018  Valg 2015  Mandater 2015  Endring 2015/19
AP 27,8 8 24,9 25,6 35 10 - 2
Høyre 29,3 9 32,8 35,8 27,7 8 1
Frp 16,5 5 11,2 13,4 12,3 4 1
SV 4,6 1 5,7 3,9 2,9 1 0
SP 6,3 2 6,5 6,1 4 1 1
KrF 2 0 2,5 2 2,9 1 - 1
Venstre 7,4 2 5 6,1 8,4 3 - 1
MDG 4 1 3,4 4 4,8 1 0
Rødt 2,7 1 4,6 2,1 1,9 0 1

Følg Nittedalsavisen på facebook!