Med virkning fra første skoledag etter juleferien la Ruter ned busstilbudet for elever fra Nittedal som går på Nannestad videregående. Elevene blir henvist til tog og bussbytte.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nittedal har totalt fire elever som går på Nannestad videregående. Disse elevene har, i likhet med hva som har vært vanlig praksis i alle år, fått skolebuss fra Nittedal via Jessheim til Nannestad.
Men nå er det slutt på dette. Fra 3. januar er det slutt. Fra den datoen må elevene ta en kombinasjon av buss og tog for å komme seg til skolen. Hjemveien er det noe enklere. Der har Ruter ordnet det slik at elevene får drosje fra skolen og hjem.

Fått mange klager
Bakgrunnen for at skolebussen til Nannestad er fjernet, er ifølge Ruter at de har fått mange klager fra elevene det gjelder om at ettermiddagsbussen, altså bussen hjem fra skolen, ofte er forsinket. Dette medførte at elevene fikk for lang reisetid i forhold til hva som er tillatt. Ruter selv beskriver ruten som "lite robust", og de valgte da å fjerne morgenbussen tuil skolen og gi elevene hjemtransport ved hjelp av drosje.

Ruters forslag til ruteplan
Slik mener Ruter elevene skal komme seg til skolen.
Man kan ta skolebuss 3172. Denne går fra Varingskollen 07.17 til Lillestrøm. Der bytter man til tog til Gardermoen og videre med bussrute 420 til skolen. Her er det lagt inn rundt 10 minutter byttetid og Ruter mener den derfor er både akseptabel og tar høyde for mindre forsinkelser.
Dersom man følger denne reiseplan skal man komme tidsnok på skolen.

Ikke fornøyd
nittedalsavisen.no har snakket med flere av elevene det er snakk om, og de er ikke fornøyd med Ruters tilbud. De vi har snakket påpeker at bussene og toget det er snakk om oftere er forsinket enn i rute. Som en av dem sier: "Skal vi følge Ruters forslag kommer vi aldri i verden tidsnok". Elevene har derfor funnet det best å starte transporten med buss fra Varingskollen halvtimen før. Bare slik er de sikret å komme tidsnok på skolen. Men dette vil igjen kunne føre til at reisetiden overstiger hva som er tillatt. Flere av elevene fører nå "reisedagbok" over den tid de bruker på å reise frem og tilbake hjem/skole.
Når nittedalsavisen.no forelegger dette for Ruter, svarer pressevakt Sofie Bruun hos Ruter at de er i tett dialog med skolen og har muligheter til å gjøre justeringer dersom de ser at tilbudet ikke er robust nok. Hun påpeker også at elevene det er snakk om har fått drosjetransport hjem etter skoletid.

Følg Nittedalsavisen på facebook!