Skulle det bli behov for å oppsøke tilfluktsrom, må du lete lenge etter å finne noen her i Nittedal som er tilgjengelige for allmennheten. Offentlige tilfluktsrom finnes ikke her i bygda.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mange vil kanskje tro at tilfluktsrom, tyfonvarsling og evakueringsplaner er noe som hører den kalde krigen til. Men faktum er at alle de tre nevnte tiltakene fortsatt er relevante og inngår i myndighetenes planer for beskyttelse av sivilbefolkningen i tilfelle av krise eller tiltak. Det ble derfor bestilt en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Der ble de spesielt bedt om å se på samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak.
Selve rapporten er gradert, men et ugradert sammendrag ble offentliggjort for snart to år siden.

Tilfluktsrom fremdeles viktige
I rapporten kom FFI med en anbefaling av å bygge videre på dagens beskyttelseskonsept. Det vil si videreføring av tilfluktsrom basert på et sonekonsept, tyfonvarslere supplert med en sms-løsning og utarbeidelse av planer for evakuering. SMS-varslingen er av samme type som ble benyttet under sommerens dramatiske skogbrann langs Gjøvikbanen.
Skal vi følge rapporten, vil altså de gode, gamle bomberommene fremdeles være en viktig del av befolkningens beskyttelse i tilfelle krig.

Ingen tilfluktsrom i Nittedal
På landsbasis har dagens tilfluktsrom kapasitet til å huse rundt halvparten av befolkningen. Men hvordan står det til her i Nittedal?
nittedalsavisen.no tok seg en tur rundt i bygda på leting etter tilfluktsrom. Verken i nordre, midtre eller søndre del av bygda fant vi et enneste offentlig tilfluktsrom. Vi fant tegn på flere private, men ingen som er åpne for allmennheten. Er det ingen offentlige tilfluktsrom her i bygda? Vil vi i en krisesituasjon være fullstendig avhengig av at en vaktmester i et privat bygg vil låse opp døren og slippe oss inn?
En kjapp mail til DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) bekrefter vår mistanke. En vennlig sekretær svarer oss kjapt og opplyser at i Nittedal finnes det ingen offentlige plasser, kun tilfluktsrom i private bygg.
Så inntil det eventuelt blir bygget offentlige tilfluktsrom i Nittedal, kan det lønne seg å bli venner med vaktmestern i ett eller annet offentlig bygg......

Følg Nittedalsavisen på facebook!