Under debatten i forkant av vedtaket om Elvetangen-skolen. sa ordfører at på Kirkeby, der bor det ikke folk. Nå vil kommunen bygge barnehage der det ikke bor folk.

Alle som fulgte med på debatten om storskolen på Elvetangen, vil huske at ett av kronargumentene for å bygge en skole på Elvetangen var at "vi må bygge skoler der ungene bor". Ordføreren sa det i hver eneste debatt; "vi kan ikke bygge skole der ingen bor", alternativt "vi må bygge skole der ungene bor". Dette slik at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen.
Det vakte derfor litt oppsikt da vår konkurrent. Varingen, rett før jul kunne melde at blant de ting kommuneadministrasjonen ser på når det gjelder etterbruk av Kirkeby skole, er å bygge den om til bruk som barnehage. Ifølge avisen har flertallet i kommunestyret administrasjonen å utrede muligheten for at det nyeste bygget, det såkalte "administrasjonsbygget", kan bygges om og brukes til for eksempel barnehage. Ordføreren bekrefter overfor Varingen at det pågår et slikt arbeid i kommunen. Men hun understreker at utover at det er fattet et generelt vedtak om å se på all bruk av kommunale lokaler, herunder Hagen og Kirkeby, er det ikke kommet på bordet noen konkret sak vedrørende Kirkeby og etterbruken av skolen.
- Det er i øyeblikket stor overkapasitet på barnehager i Nittedal, sier hun til nittedalsavisen.no.