Arbeidsledigheten i Nittedal holder seg fremdeles stabil på et lavt nivå.

Ved utgangen av desember var den registrerte ledigheten i Nittedal på 197 personer. Dette utgjør 1,5 prosent av den totale arbeidsstyrken. Dette er akkurat de samme tallene som ved utgangen av forrige måned.
En ledighet på 1,5 prosent plasserer Nittedal helt i bunnsjiktet på Romerike hva ledighet angår. Så lave ledighetstall indikerer ifølge arbeidslivsforskere i virkeligheten en ledighet helt ned mot null. Dette fordi det i disse tallene inngår folk som er mellom jobber, sosialklienter, folk på ulike tiltak osv, grupper som er pålagt å la seg registrere uten å være reelle arbeidssøkere.
Går man på Romerike som helhet, er den gjennomsnittlige ledigheten på Romerike på 1,9 prosent. Det er en oppgang på 0,2. Av kommunene på Romerike hadde fem kommuner en økning i ledigheten, mens fire hadde nedgang. Størst økning hadde Ullensaker og Gjerdrum (0,2 prosentpoengs økning begge steder). De fire kommunene som hadde nedgang (Aurskog-Høland, Skedsmo, Lørenskog, Fet) hadde alle en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Her er tallenes tale

Kommune November Desember Endring
Ullensaker 2,7 2,9 0,2
Aurskog-Høland 2,5 2,4 - 0,1
Skedsmo 2,3 2,2 - 0,1
Lørenskog 2,1 2 - 0,1
Fet 2,2 2,1 - 0,1
Eidsvoll 2,1 2,2 0,1
Sørum 2 2,1 0,1
Nannestad 1,8 1,8 0
Hurdal 1,4 1,5 0,1
Rælingen 1,7 1,7 0
Nittedal 1,5 1,5 0
Nes 1,4 1,4 0
Gjerdrum 1,1 1,3 0,2
Romerike gj.snitt 1,7 1,9 0,2