Det arbeides nå på ulike facebook-grupper med å samle folket på Hagan til en markering for å vise at de vil beholde Cafe Stund på senteret.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Da det i august for første gang ble en aktuell sak at eierne av Hagan Atrium, som da var Union Drift AS, ikke ville forlenge leieavtalen Cafe Stund har med senteret, ble det dannet en lokal støttegruppe for stedet. De arrangerte en spontan "popup-cafe" i atriumet, hvor vårt bilde er fra. Der ble det servert kaffe og vafler og det ble delt ut løpesedler. Det ble også sendt brev til daværende eier av senteret.

Hvorvidt det var aksjonsgruppens press eller andre ting som lå bak vites ikke. Men stedet fikk lovnader fra Union Drift om at de skulle få fortsette å leie lokaler.

Ny eier tar over
Siden forrige gang det var snakk om Cafe Stund og leiekontrakten, har stedet fått ny eier. Tellus Eiendom. De har nå gitt klar beskjed til eieren av Cafe Stund, Jarle Quist, om at de ikke ønsker å fortsette. Som det heter i brevet han fikk: "Tellus Eiendom vil ikke bidra til et nytt og mer langsiktig leieforhold i eiendommen for Cafe Stund".

Fortsetter ut leieperioden
Cafe Stund har kontrakt om leie av lokaler i Hagan Atrium ut 2020. Jarle Quist har fått tilbud om å bli kjøpt ut av denne, men har kommet til det standpunkt at han vil drive cafeen ut leieperioden. Litt på pur f... overfor eieren av bygget, men også litt fordi han trives med det han gjør. Hva fremtiden vil bringe etter at leieperioden er over, vet han foreløpig ikke.

Mange sympatierklæringer
Siden det ble kjent at han ikke får fornyet kontrakten, har mange uttrykt sin sympati med Jarle Quist. Mange av stedets faste kunder sier dette blir et tap både for Hagan og bygda som en helhet. Etter at Xin Xing måtte gi opp, er det bare Cafe Stund som er igjen som et skikkelig tilbud hva gjelder restaurant og utested.
Tore Berg, primus motor og admin for facebookgruppen "Forum Nittedal", har derfor tatt initiativ til en støttemarkering for Cafe Stund.
Dersom mange nok melder sin interesse, er planen hans å arrangere støttemarkeringen første lørdag i januar. Så hvis du vil beholde CAfe Stund på Hagan, er det bare å gå inn på facebookgruppen "Forum Nittedal" og melde sin interesse. Hvordan selve markeringen skal legges opp er i stor grad opp til de som er interessert i å delta. Det kan være alt fra løpeseddelutdeling til markering med sang og appeller.

Lik Nittedalsavisen på facebook!