Flertallspartiene hevder de styrker helse og omsorg med 12 millioner. Men realiteten er at de kutter med 9 millioner.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som alle vet, innebærer det nylig vedtatte kommunebudsjettet for 2019 betydelige nedskjæringer innen helse og omsorg. Her skal det spares inn 12 prosent. Riktignok har sektoren fått en budsjettøkning på rundt 12 millioner. Slik sett har flertallspartiene sine ord i behold når de hevder de har styrket, ikke svekket helsesektoren. Men samtidig har det blitt vedtatt at kommunen skal kjøpe 20 plasser i andre kommuner for å avhjelpe ventelistene på sykehjemsplass her i bygda. De ekstra utgiftene dette medfører er ikke kompensert. Dette må dekkes av det ordinære budsjettet for sektoren. Det er ikke noe eget budsjett utenom helsebudsjettet for kjøp av sykehjemsplasser. Når man da vet at en sykehjemsplass i gjennomsnitt koster ca. 1,1 millioner kroner, vil en kjapp hoderegning tilsi at det i realiteten er snakk om en nedskjæring på nesten 9 millioner. I dette beløpet er det ikke tatt høyde for økte utgifter som følge av tariffforhandlinger, økt antall pleietrengende osv. Heller ikke at kommune finner ut at de kan tjene noen kjappe kroner på å selge plasser ved å legge på litt fortjeneste på dette.

Nå kommer oppsigelsene
Rådmannen og flertallspartiene kan klage på mye, men ikke på kriseforståelsen ute i de enkelte ledd.
Etter hva nittedalsavisen.no erfarer, er allerede de første oppsigelsene innen helse og omsorg sendt. Det vil si, det er ikke hva de styrende vil kalle oppsigelser. Terminering av kontrakter er ikke oppsigelse.
En betydelig del av arbeidsstokken innen helse og omsorg, særlig i det som kalles hjemmetjenesten, er de som er ansatt på vikarkontrakter. Dette dreier seg om personer som i all hovedsak har årskontrakter, altså kontrakter som må fornyes hvert år. Mange av disse går i faste turnuser, noen er tilkallingsvikarer.
Alle vikarene har nå fått beskjed om at deres kontrakter ikke blir fornyet. Det blir altså ikke inngått vikarkontrakter etter 31.12.2018. I praksis er dermed alle vikarkontrakter oppsagt/terminert.

Flere vil søke seg bort
Flere nittedalsavisen.no har snakket med sier åpent at de har begynte å søke seg bort.
- Hva skal jeg leve av nå, spør en.
Andre sier at de kan ikke leve sånn fra dag til dag. Sitte ved PCen og håpe at det blir et vikariat akkurat denne dagen som de kan søke på. På private facebooksider gir flere åpent uttrykk for fortvilelsen de føler. De frykter at en helt fagmiljø blir borte. For hvem vil søke jobb i en kommune når de risikerer å få sine kontrakter terminert"?

 

Lik Nittedalsavisen på facebook!