Nittedal kommune har de senere år kuttet kraftig ned på bruken av salt på de kommunale veien. Målet er å salte nok til at det trygt, men så lite som mulig for miljøets skyld.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I vinterhalvåret kjører kommunens brøytevakt natterstid rundt på Nittedals veier for å sjekke forholdene. Må han beordre salting av bygdas veier? Selv om det sner på Fuglåsen, kan det regne på Skytta eller ved Mortetjern. Det holder ikke å sitte hjemme og stikke hodet ut av døråpningen, man må sjekke forholdene rundt om på veiene. Særlig er kombinasjonen av vått og kaldt med underkjølt regn den verste kombinasjonen. Da skal det ikke mye til før ulykker inntrer. Slikt vil ikke kommunens brøytevakt ha noe av.

Tar tid før saltet virker
Grunnen til at kommunens brøytevakt må ut på natta og sjekke veiene, er at dersom det må saltes, må det få tid til å virke. Det tar tid før man merker virkninger av saltet på veiene.
Gutta i brøyteteamet er ellers flinke til å hjelpe hverandre. Enten de er på jobb eller kjører ungene til trening eller andre fritidsaktiviteter er de flinke til å observere og melde fra om veiforholdene.

Lov å bruke hue
Roar Vika, som er avdelingsleder for kommunalteknisk, uttaler til kommunens hjemmeside at det er lov å bruke hue når man kjører på vinterføre. Det er likevel alltid noen som glemmer dette, men de som kjører fornuftig skal komme seg trygt frem. Vika sier også at det er mest salting før jul. Dette da det er da kjøreforholdene er verst, og folk ennå ikke har vendt seg til å kjøre på vinterføre.

Følger kommunestyre
Kommunestyret har vedtatt at veiene bare skal saltes når det er absolutt nødvendig. Dette følges lojalt opp av de veiansvarlige i kommunen. De har full kontroll over hvilke bakker som blir livsfarlige om de ikke saltes. De kjenner også bussrutene godt så de kan salte i bakkene de bruker. Men flat mark saltes det ikke.
- Vi prøver å salte så lite som mulig, men i noen bakker, særlig der bussene kjører, må vi salte. Ellers holder det å strø, sier Vika. Han fortsetter:
- Det aller viktigste er sikkerhet. Det er vårt ansvar å bedømme hva som skal til for at veien skal være trygg for både billister og gående, avslutter Vika.