Da er katta ut av sekken og flertallspartienes forslag til budsjett for 2019 er kommet på bordet.

av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I formannskapets møte i går var endelig turen kommet til en forpostfekting om Nittedalsbudsjettet 2019. Det ble en selsom oppvisning i forslag uten tall fra flertallspartiene, men med en masse fine ord.

Flertallspartienes forslag
Flertallspartienes (AP, SV, Venstre, KR.F. og SP), slik det ble presentert i formannskapet, inneholder en masse flotte ord om innbyggerperspektiv og samordning av lokaler,
For den som leter etter nyord i det norske språk, er også flertallspartienes forslag til handlingsplan en gullgruve. Her skal ikke ting bare digitaliseres, men alt skal gjennom en "digital transformasjon" - hva de nå legger i dette. Men ut i fra at deres forslag helt mangler konkrete tall, må man gå ut i fra at de i all hovedsak går for rådmannens forslag.
Rådmannens forslag innebar som kjent, pent innpakket i nyordet "nedtrekk", en nedskjæring av det kommunale tjenestetilbudet på rundt 21 millioner neste år.  
En slik reduksjon  i det kommunale tjenestetilbudet vil innebære, slik de ansatte poengterte i et brev til kommunestyret, at alle ikke-lovpålagte tjenester vil stå i fare for å bli nedlagt. Eksempler på slike ikke-lovpålagte tjenester er hjemmehjelp til eldre og uføre, forebyggende arbeid blant unge, lavterskel tilbud innen psykiatri (aktivitetssenteret på Solli) osv.

Opposisjonens forslag
Opposisjonen, i dette tilfellet Høyre og Frp, leverte i formannskapet hvert sitt budsjettforslag. Men noen fellestrekk hadde de to forslagene. Begge partiene gikk inn for å privatisere, eventuelt utrede hvilke oppgaver som kan privatiseres, kommunale tjenester. Begge partiene vil også skjerme helse og omsorg fra kutt. I tillegg til å skjerme enkelte etater og privatisere, vil også Frp kutte i eiendomsskatten.
MDG er ikke representert i formannskapet, og hadde dermed ikke anledning til å fremme sine forslag. Det samme gjelder også partiet Rødt, som heller ikke er representert i kommunestyret. Men Hanne Høiås, leder i Rødt Nittedal, sier i en kommentar til nittedalsavisen.no at Rødt ikke kan være med på de foreslåtte nedskjæringene og kuttene. Disse kuttene vil i alt for stor grad ramme utsatte grupper som trenger den hjelp kommunen yter, fortsetter hun.

Forslag fra flertallspartiene
Forslag fra FRP
Forslag fra Høyre