Ved utgangen av november var 197 personer, eller 1,5 prosent av arbeidsstyrken her i bygda, registrert som helt arbeidsledige hos NAV.

De månedlige tallene fra NAV viser at ledigheten, tross en liten økning på 0,1 prosentpoeng fra oktober til november, er stabile her i bygda. Den prosentvise andelen av bygdas totale arbeidsstyrke som er uten arbeid varierer med rundt 0,1 prosentpoeng fra måned til måned. Så om det denne måneden er en liten økning i arbeidsledigheten, er sannsynligheten stor for at den synker tilsvarende neste måned.
Selv med en registrert ledighet på 1,5 prosent, ligger Nittedal helt i bunnsjiktet hva gjelder ledighet på Romerike. Høyest ledighet har Ullensaker med 2,7 prosent, lavest ledighet på Romerike har Gjerdrum med 1,1 prosent. Seks av de 13 kommunene på Romerike hadde økning i den registrerte ledigheten, mens tre kommuner hadde en reduksjon. Ser man Romerike under ett, er den gjennpomsnittlige ledigheten på 1,7 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måned.

Tallenes tale

Kommune Oktober November Endring +/-
Ullensaker 2,7 2,7 0
Aurskog-Høland  2,4 2,5 0,1
Skedsmo 2,3 2,3 0
Lørenskog 2,2 2.1  -0,1
Fet 2,1 2,2 0,1
Eidsvoll 2 2,1 0,1
Sørum 2 2 0
Nannestad 1,8 1,8 0
Hurdal 1,8 1,4 -0,4
Rælingen 1,6 1,7 0,1
Nittedal 1,4 1,5 0,1
Nes 1,3 1,4 0,1
Gjerdrun 1,2 1,1 -0,1
Romerike gj.snitt 2 1,7 -0,3