Nylig fremlagte sakspapirer i forbindelse med formannskapets behandling av handlingsplan og budsjett viser at prisen på Elvetangen-prosjektet er i ferd med å stige.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For litt over en uke siden vedtok kommunestyret å igangsette byggingen av den omstridte planen for Elvetangen. Vedtaket om igangsettelse innebar at kommunestyret vedtok at det på Elvetangen skal bygges/etableres et nærmiljøanlegg bestående av en barneskole (til erstatning for de eksisterende skolene på Hagen og Kirkeby), ny idrettshall i tillegg til den eksisterende, en rekke idrettsanlegg (som erstatning for de nåværende anlegg som blir fjernet for å gi plass til barneskolen) og et nytt veikryss/avkjøringsrampe ved Trebyen. Alt dette skulle kommunen bygge for den nette sum av 877 millioner kroner, med en risikoramme, som de kalte det, på inntil 936 millioner.

Så kom økningen
Det virker som om rådmannen, som skal være den nøkterne "finansministeren" i kommunen nå har sett litt nærmere på tallene. Rettere sagt har han og hans stab nå gjennomført den i kommunestyret varslede kvalitetssikring av usikkerhetsanalysen i prosjektet. Konklusjonen på denne gjennomgangen er at det nok trengs mer penger i prosjektet. Rådmannen kommer til at det han kaller "forventningsverdien", altså hva han mener det hele vil koste, er økt med 18 millioner. Det bringer det såkalte P50-anslaget, som er det laveste alternativet, nå er på 895 millioner kroner. Risikorammen er imidlertid ikke økt tilsvarende, den står fast på 936 millioner.

Ikke opplyst til kommunestyret
Da kommunestyret fikk seg forelagt budsjett for Elvetangen-prosjektet, sto det svart på hvitt i saksfremlegget at hele utbyggingen på Elvetangen ville koste 877 millioner kroner. En uke etter at dette ble vedtatt, kommer rådmannen med saksfremlegg til behandlingen av handlingsplanen. Der kommer det frem den nevnte økningen i kostnader på 18 millioner.
APs gruppeleder i kommunestyret, Ann-Karin Pettersen, avviste i en kommentar på facebook at denne nye opplysningen skulle gi grunnlag for en omkamp om prosjektet. Ifølge henne var "planen skrevet før vedtaket". Det hun ikke ville svare på sendt mandag kveld, var i hvilken grad den nevnte kostnadsøkningen var kjent for flertallskonstellasjonen eller kommunens administrasjon før vedtaket ble fattet. Derimot svarte hun på spørsmålet tirsdag. Der skriver Pettersen at ingen ting ble holdt skjult for kommunestyret. Ifølge henne står alt i saksfremlegget til kommunestyret 19.11. Men da er det jo enda merkeligere at varaordfører Inge Solli sa i debatten at det ikke var noe behov for å løfte det som ble kalt P50-alternativet, altså anslaget på 877 millioner. Det gikk ihvertfall ikke mer enn en uke før det måtte løftes/økes med 18 millioner.

 

Lik Nittedalsavisen på facebook!