Bading er kanskje ikke det man tenker mest på når høstmørket er over oss og nattefrosten siger inn over oss. Men på rådhuset spiller årstider ingen rolle. Ihvertfall ikke for kommunelegen, som tro mot sine oppgaver våker over folkehelsen og sjekker kvaliteten på bygdas badevann.

Kanskje det er potensielle isbadere kommunelegen har hatt i tankene når det nå er Waage dam som har vært gjenstand for kontroll. Ikke vet vi. Kommuneoverlegen i Nittedal konkluderer uansett med at det sannsynligvis medfører betydelig helserisiko å benytte Waage dam som badeplass. Nittedal kommune fraråder på denne bakgrunn en hver form for bading i dammen. Isbading er da inkludert. Denne konklusjonen er gjort etter gjennomgang av et omfattende analysemateriale. Om muligheten for frostskader er med i grunnlagmaterialet er ikke kjent.
Analysene viser at bunnen i Waage dam er forurenset. Ettersom dammen er svært grunn, er det sannsynlig at forurenset mudder vil virvle opp i vannet og dermed utsette badegjester for skadelige stoffer. Kommunen er i ferd med å vurdere forholdet nærmere og vil komme tilbake med nærmere informasjon.
Det er godt å vite at vår folkehelse er i trygge hender.