Rødt Nittedal sier i en uttalelse at ordfører Hilde Thorkildsen må ta uttalelsen fra de ansatte på alvor og utsette byggingen av ny storskole og nærmiljøanlegg på Elvetangen.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bakgrunnen for Rødts uttalelse er brevet som alle de fire fagforeningene som organiserer ansatte i Nittedal kommune nylig sendt kommunestyret. I dette brevet ba de ansattes organisasjoner om at den planlagte etableringen av storskole og nærmiljøsenter på Elvetangen ble utsatt og at alternativ plassering ble vurdert. I dette brevet til kommunestyret, skrev fagforeningene at en investering i en slik størrelsesorden vil innebære at kommunen må spare inn på det øvrige tilbudet til bygdas innbyggere. Dette for å bli i stand til å betjene hva det planlagte anlegget på Elvetangen vil koste.

Ser fordelene
Rødt Nittedal ser de fordelene en slik kombinasjon av skole og nærmiljøanlegg vil innebære for det lokale idrettsmiljøet. Men hvorfor kan dere ikke da støtte Elvetangen-prosjektet?
- I likhet med de ansattes organisasjoner kan vi ikke se se at disse fordelene oppveier de reduksjoner i det kommunale tjenestetilbudet til hele bygda som kan bli resultatet dersom denne investeringen gjennomføres, sier Hanne Høiaas, leder av Rødt Nittedal.
- Vi kan heller ikke se at alternativet, nybygg eller rehabilitering på Kirkeby er blitt utredet fullt ut.
Rødt Nittedal vil derfor ha en grundig utredning, like grundig som det som er gjennomført når det gjelder Elvetangen, av alternativ lokalisering på og i samlokalisering med enten rehabilitering eller nybygg på Kirkeby, fortsetter hun.

Ordføreren må ta de ansatte på alvor
- Slik vi i Rødt ser det, virker det som om SV og Arbeiderpartiet ikke tar de ansattes organisasjoner på alvor når de påpeker konsekvensene av å investere nærmere en milliard kroner i ny skole og nærmiljøanlegg på Elvetangen. Når de ansatte gjennom sine organisasjoner viser uro over de konsekvensene handlingsplanen vil ha for innbyggerne fortjener de å bli tatt på alvor. For dette dreier seg ikke om at en organisasjon uttrykker sin bekymring. Det er alle de fire organisasjonene som organiserer ansatte i kommunen som går sammen om å uttrykke sin bekymring, sier Høiaas.
Hanne Høiaas mener et minstekrav til et parti som sier seg å tilhøre arbeiderbevegelsen, være at de lytter når de ansatte varsler om konsekvenser av planlagte innsparingstiltak.

Rødt på de ansatte parti
Rødt Nittedal deler de ansattes bekymring for at tilbudet til innbyggeren vil rammes i så stort omfang som fagbevegelsen i Nittedal frykter.
- Forslagene slik de foreligger i budsjett og handlinsplan 2019-22 innebærer at viktige lavterskeltilbud og tjenester for innbyggerne blir avviklet for at kommunen skal kunne gjøre de planlagte investeringene. Det kan ikke vi forsvare, avslutter Hanne Høiaas i Rødt Nittedal.

Lik Nittedalsavisen på facebook!