Tirsdagens folkemøte om utbyggingen på Elvetangen kan oppsummeres i en setning: Vi må leve sammen også etter mandag 19. november.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Den ivrige ildsjelen Nina Hellum Adriansen i aksjonskomiteen for Hagen skole hadde tirsdag trommet sammen til folkemøte om Elvetangen og hva som skal skje der. Som hun selv formulerte det var ikke formålet med møtet nødvendigvis å bli enige, men å få luftet argumenter fra begge sider. Dersom man i tillegg fikk frem nye argumenter for eller i mot, var det et pluss. Skjønt å kalle det folkemøte er kanskje å dra i. Det var rundt et 20-tall som møtte opp på det hastig sammenkalte møte, noe hun var strålende fornøyd med.
- Jeg hadde ikke trodd så mange ville komme en tirsdags kveld for å diskutere skoleutbygging, sa hun.

Vi skal leve sammen også etterpå
Det ble raskt klart at det store flertallet av de fremmøtte var sterkt kritiske både til storskolen på Elvetangen og prosessen som har ledet frem til utbyggingsvedtaket som etter alle solemerker å dømme blir fattet på mandagens kommunestyremøte. Partiene i posisjon og representanter for administrasjonen glimret med sitt fravær.
Det ble en til tider hissig utveksling av argumenter, og om frontene var steile før møtet, ble de ikke mindre steile etter på.
Mot slutten av møtet kunne imidlertid både motstandere og tilhengere av Elvetangenutbyggingen enes om en ting: Vi er alle nittedøler og skal leve sammen som det også på tirsdag 20. november. Så får vi gjøre det beste ut av det og glemme stridighetene, og gjøre vårt til at skolen blir en bra skole - uansett hvilket syn vi har.