Med rikelig med kaffe og vaffelrøre samlet en liten, men engasjert gruppe aksjonister seg i dag til demonstrasjon utenfor Kiwis lokaler i Hagan Atrium.


TV2a kommunevalgbarometer gir fortsatt AP-ordfører i Nittedal. Men Hilde Thorkildsen vil være avhengig av Rødt eller MDG for å beholde ordførerkjedet.


Selv om det har kommet en del regn den siste uka, er det ikke nok til til å avlyse det ekstraordinære grill- og bålforbudet.


Nittedal MDG protesterer mot å ta matjord som gir god kornavling under vanskelige forhold som nå i tørkesommeren under asfalt.


Uværet som rammet Østlandet fredag medførte at Gjøvikbanen ble stengt mellom Gran og Gjøvik.