Tirsdagens folkemøte om utbyggingen på Elvetangen kan oppsummeres i en setning: Vi må leve sammen også etter mandag 19. november.


Støttespillerne for å bevare Hagen skole gir seg ikke. Tirsdag blir det folkemøte i rådhuset.


Nittedal har en stor andel boligsøkere med nedsatt funksjonsevne, boligsøkere som har behov for både bolig og omsorgstjenester. Dette er personer som ikke så lett kan kjøpe seg bolig på det ordinære boligmarkedet. Heller ikke eksisterende kommunale boliger er så egnet for denne gruppen av boligkjøpere.


Hittil i år er 30 bedrifter gått konkurs i Nittedal. Det er en tredobling i forhold til 2017.


Det er ikke ofte de ansatte i kommunen går offentlig ut mot sin arbeidsgiver. Derfor vekker det desto større oppsikt når de ansattes fagforeninger går offentlig ut og advarer mot utbyggingen på Elvetangen og de følger kommunens storstilte planer for området får for kommunens økonomi.