Flere personer er blitt ilagt såkalt kontrollavgift etter angivelig ulovlig parkering ved Nittedal stasjon. Det har blitt klaget på dårlig skilting og at skilt har blitt flyttet.

Kritikken har særlig gått på skiltingen av den såkalte «pendlerparkeringen». På denne delen av parkeringsområdet er det kun mulig å betale med en egen app fra BaneNOR.
Etter flere innlegg på facebook der det har kommet klager fra folk som føler seg lurt etter å ha blitt ilagt kontrollavgift for ulovlig parkering på nevnte pendlerparkering ved Nittedal stasjon, bestemte nittedalsavisen.no seg for å undersøke saken.
Er det virkelig slik at BaneNOR, i dette tilfellet representert ved parkeringsselskapet Europark, bryter loven ved sin skilting ved Nittedal stasjon?

Lovens krav
Parkeringsvirksomhet og hvilke krav som stilles til eier/driver av slik virksomhet, er regulert av de såkalte «Parkeringsforskriftene». Krav til skilting er behandlet i forskriftens paragraf 22 og 26. I paragraf 22 heter det i annet avsnitt at det sentralt på det enkelte parkeringsområde skal plasseres informasjonsskilt med opplysninger om virksomhetens navn, vilkår for bruker, reaksjoner ved brudd på vilkår.
I samme forskrifts paragraf 26 heter det at området skal skiltes på en slik måte at en billist ved å utvise alminnelig aksomhet vil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til allmenheten.

Konklusjon
Er så disse krav oppfylt i nevnte sak? Nittedalsavisen.no har lagt saken frem for jurist, og hans konklusjon er klar.
Bilde 1 viser saken slik noen har fremstilt den. Et skilt som er gjemt bak et tre, hvor kun deler av teksten. Så dersom dette er eneste skilting av pendlerparkeringen ville dette vært i strid med lovens krav til skilting. Men dersom vedkommende hadde utvist aktsomhet ved å kikke til venstre for seg, hadde bilisten sett et svært tydelig skilt, vist på bilde 2.
Konklusjonen blir at alt er i sin skjønneste orden ved Nittedal stasjon, ihvertfall når det gjelder skilting av parkeringsplassen.

 
Bilde 1                                                                              Bilde 2