nittedalsavisen.no vil i en serie artikler nå sette søkelys på Glittreklinikken. Vi vil særlig rette fokus mot mulig etterbruk, herunder å ta i bruk hele eller deler av bygningen som sykehjThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mange nittedøler er opptatt av hva som skjer med nå nedlagte Glittreklinikken.  Blir bygningene bare stående og forfalle eller kan vi bruke de til noe?

Historien om Glittreklinikken
Glittre klinikken, eller Glittre sanatorium som det opprinnelig het,  ble opprettet som en statlig institusjon i 1925, og var et stort sanatorium for behandling av tuberkulose. Det hadde da allerede eksistert som et privat sanatorium i flere år, men staten overtok eiendommen i 1920-årene og bygget et nytt sanatorium med kapasitet til rundt 160 pasienter, og kunne ved stor pågang ta imot inntill 180 pasienter. Etter at legemidler som Streptomycin nærmest tok knekken på tuberkulosen tidlig på 1950-tallet gikk det over til å bli en mer generelt lungesykehus. Dette ble drevet av staten fram til fram til 31. desember 1990, da institusjonen ble overtatt av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 1. januar 1991.Virksomheten ble videreført av LHL under navnet Glittreklinikken som et spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesyke. Spesialsykehuset er landsdekkende og er Norges største institusjon for lungerehabilitering med 96 pasientplasser. Glittreklinikken behandlet 1100 pasienter i året frem til det ble solgt i 2014 . Sykehuset ble nedlagt og fraflyttet i 2017.

Etterbruk
Det har etter at sykehuset ble nedlagt, vært fremkastet en rekke forslag til etter bruk. Det mest nærliggende var at Nittedal kommune, som hadde forkjøpsrett til sykehuset, kjøpte sykehuset og tok det i bruk som sykehjem. Tanken slo da også administrasjonen. Det ble laget sak til kommunestyret der man, med bakgrunn i salgsprospektet utarbeidet av megler og intet annet, fastslo at Glittre ikke var egnet til bruk som sykehjem. Det har altså aldri fra administrasjonens side blitt foretatt noen egen vurdering eller befaring, kun et prospekt og tilstandsvurdering fra en eiendomsmegler. Dette er blitt bekreftet av kommunens eiendomselskap.

Østfløyen
Sykehuset er gammelt. Men ikke all bygningsmassen er like gammel.
Som følge av økt tilstrømming av pasienter ble det besluttet å bygge ut sykehuset med en ny fløy, kalt "østfløyen". Denne ble ferdigstillet i 2000. Om hovedbygningen fremstår som gammel og ikke etter dagens standard er nok sikkert riktig. Men en ny fløy, som ikke, på salgstidspunktet, var eldre enn rundt 15 år kan umulig være helt uten muligheter for bruk som sykehjem? Svaret på det vet vi lite om da det aldri har blitt foretatt noen selvstendig vurdering fra kommunens side. Men nittedalsavisen.no vil prøve å besvare spørsmålet i en serie artikler. Vi vil blant annet foreta en befaring av bygningene. Denne vil vi komme tilbake til i en senere artikkel.

Følg Nittedalsavisen på facebook!