Av Ivar Christensen
En kommentar skrevet som et tilsvar til den sure kritikken Jan Gustavsen og andre blir møtt med på facebook fra makthavernes støttespillere her i Nittedal.


Det nærmer seg kommunevalg med stormskritt. Partiene finsliper sine valgløfter og argumenter før bølingen av kandidater slippes løs i manesjen.
Men det kanskje veldig få er opptatt av er hva slags sammensetning kommunestyret kan få etter valget 9. september. Hvem vil styre bygda etter valget og hvem vil ønske velkommen til kommunestyremøte mandag 23. september?


Her kommer Ivar Christensen med noen betraktninger rundt det at en kommune selv drifter sine egne biler, basert på "Sarpsborg-modellen", kontra det å lease.


De kommende ukene legges det opp til at det skal fattes nødvendige vedtak om ny barneskole på Elvetangen. Det er et stort tankekors at det skal skje, ikke minst sett i forhold til fagre ord om lokaldemokratiet som tas opp i handlingsplanen for 2019-22, og budsjettet presentert i samme dokument.  Rådmannen har satt skolevedtaket på vent i et halvt år fram til nå. Jeg mener det skulle vært utsatt enda ett år for lokaldemokratiets skyld, så kunne de folkevalgte flagget sine standpunkter til skoleprosjektet og de økonomiske konsekvensene i en valgkamp, og vi velgere kunne fått være med og bestemme utfallet. 


I den senere tid har igjen spørsmålet om den økonomiske situasjonen for Nittedal kommune og hva vi har råd til å bygge kommet i forgrunnen, både i lokalavisa og i sosiale medier. Utgangspunktet er den nye rådmannens gjennomgang av den økonomiske tilstanden for kommunen og hva som nå foreslås prioritert.


En viktig del av prosjektet "Nittedal sentrum" er omlegging av rv4. Nå kan denne viktige delen av prosjektet først bli en realitet om 15-20 år.

De kommersielle barnehagene her i Nittedal går med millionoverskudd. Samtidig har de jevnt over lavere voksentetthet enn de kommunale.

Flere personer er blitt ilagt såkalt kontrollavgift etter angivelig ulovlig parkering ved Nittedal stasjon. Det har blitt klaget på dårlig skilting og at skilt har blitt flyttet.